Малите палетари се со бесплатна достава до вас (важи само за Македонија).

Поголемите рачни вилушкари се без достава:

- MSE 1000/2.0м

- MSE 1500/1.6м

- MSE 1500/3.0м

- SDJ1000/1.6m

- YMS 500/1600